• Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Vodja enote: Katja Sraka, dr.med., spec.psih.
 • Medicinska sestra: Martina Mekiš, dipl.m. s
 • Telefon za naročanje: (02) 534 13 37
 • E-mail za naročanje: dmz.narocanje@zd-ms.si

OSEBJE

 • Katja Sraka, dr.med., spec.psih.
 • Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih
 • mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 • Tamara Polanič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 • Nataša Majc, univ. dipl. soc. del.
 • Dana Lešnik, univ. dipl. soc. del.
 • Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag.
 • Jožica Sinic, m. s
 • Martina Mekiš, dipl. m.s.
 • Darja Šandor, dipl. m. s.

 

NAVODILO ZA E-NAROČANJE

V e-mailu je potrebno navesti sledeče podatke naročenega:

 • ime in priimek naročenega
 • rojstne podatke
 • naslov
 • telefonsko številko
 • h kateremu terapevtu se oseba naroča - npr. h klin. psihologu, soc. delavcu

Napotnico morate poslati v roku 5-ih delovnih dni. Obvestilo o terminu prejmete po elektronski pošti.

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Telefon za naročanje: (02) 620 84 16
 • E-mail za naročanje: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • Napotnica ni potrebna

 

Obravnava težav povezanih z alkoholom

 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Terapevtki Nataša Majc in Dana Lešnik
 • Telefona za naročanje: (02) 534 13 12 in (02) 534 13 19

 

V ZD Murska Sobota delujejo Center za duševno zdravje odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Skupnostna psihiatrična obravnava, ki na lokalni ravni zagotavljajo celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulantno in skupnostno obravnavo.

mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 37

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 37
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje - Renata Kos Berlak, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
Čakalne dobe

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Martina Mekiš.
Čakalna doba na dan 29.10.2019
ZELO HITRO 30 dni, HITRO 90 dni, REDNO 110 dni.

 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 19
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje - Dana Lešnik, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 12
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje - Nataša Majc, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

Komu je namenjena Obravnava težav povezanih z alkoholom?

Namenjena je vsem, ki imajo kakršnekoli težave v zvezi z alkoholom.

Kdo lahko pri nas poišče pomoč?

Osebe, ki imajo različne težave v zvezi z alkoholom:

 • osebe, ki mislijo, da preveč pijejo ali jih drugi na to opozarjajo,
 • osebe, ki živijo v zakonu ali partnerskem odnosu z osebo, ki preveč pije,
 • osebe, ki bi se iz različnih razlogov želele poučiti o rabi, zlorabi, škodljivi rabi in odvisnosti od alkohola,
 • osebe, ki se želijo vključiti v kakršno koli možnost urejanja svoje težave.

Kakšno pomoč nudimo?

 • informiranje,
 • osebna pomoč,
 • svetovanje,
 • suport,
 • krepitev moči posameznika,
 • razmišljanje in iskanje načinov za rešitev problema,
 • reševanje trenutnih ali dalj časa trajajočih stisk,
 • program urejanja odvisnosti od alkohola v sodelovanju z ustreznimi institucijami,
 • vključitev v Klub zdravljenih alkoholikov po končanem ustreznem zdravljenju.

Terapevtska skupina:

CILJI:

 • član vzdržuje popolno treznost v skupini sebi enakih,
 • vsak član se uči sprejemati odgovornost za svoje vedenje in dejanja,
 • vsak član si pridobi večjo samozavest, s tem pa prispeva k boljšemu navezovanju stikov z drugimi ljudmi v svojem okolju,
 • učenje smotrne izrabe prostega časa,
 • prizadevanje k rehabilitaciji na vseh pomembnih področjih svojega življenja,
 • pomoč ostalim članom terapevtske skupine v doseganju ciljev (samopomoč).

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Obravnava težav povezanih z alkoholom
Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 12, (02) 534 13 91

Tamara Polanič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 37
E-naslov: tamara.polanic@zd-ms.si

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 37
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje - Tamara Polanič, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
Čakalne dobe

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Martina Mekiš.
Čakalna doba na dan 29.10.2019
ZELO HITRO 30 dni, HITRO 60 dni, REDNO 90 dni.

 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Vodja enote: Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih.
 • Medicinska sestra: Martina Mekiš, dipl.m. s
 • Telefon za naročanje: (02) 534 13 37
 • E-mail za naročanje: dmz.narocanje@zd-ms.si

OSEBJE

 • Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih.
 • mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 • Tamara Polanič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 • Tina Merklin, univ .dipl. psih.
 • Nataša Majc, univ. dipl. soc. del.
 • Dana Lešnik, univ. dipl. soc. del.
 • Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag.
 • Jožica Sinic, m. s
 • Martina Mekiš, dipl. m.s.
 • Darja Šandor, dipl.m.s.

NAVODILO ZA E-NAROČANJE

V e-mailu je potrebno navesti sledeče podatke naročenega:

 • ime in priimek naročenega
 • rojstne podatke
 • naslov
 • telefonsko številko
 • h kateremu terapevtu se oseba naroča - npr. h klin. psihologu, soc. delavcu

Napotnico morate poslati v roku 5-ih delovnih dni. Obvestilo o terminu prejmete po elektronski pošti.

pdfPooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama v enotah Dispanzer za mentalno zdravje, Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov

PSIHIATRIČNA AMBULANTA

 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Telefon za naročanje: (02) 620 84 16
 • E-mail za naročanje: dmz.narocanje@zd-ms.si
 • Napotnica ni potrebna

Obravnava težav povezanih z alkoholom

 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Terapevtki Nataša Majc in Dana Lešnik
 • Telefona za naročanje: (02) 534 13 12 in (02) 534 13 19

 

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Danijela Čurič, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Dana Lešnik, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Darja Šandor, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30