• Na predhodni oz. usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled:
  • PO TELEFONU: v času ordinacijskega časa na telefonsko številko (02) 620 84 18,
  • OSEBNO: v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante,
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: medicina.dela@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Na pregled kandidata za voznika motornih vozil, podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, kontrolni zdravstveni pregled za voznika motornih vozil (po odvzemu vozniškega dovoljenja, odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, izbris štirih kazenskih točk) ter pregled za posest in nošenje orožja:
  • PO TELEFONU: v času ordinacijskega časa na telefonsko številko: (02)534 13 18,
  • OSEBNO: v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante,
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: medicina.dela@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Vsi ki vstopajo na Dispanzer medicine dela, prometa in športa morajo biti naročeni.

ORDINACIJSKI ČAS: PON – PET  6:30 – 13:30


ODGOVORNE OSEBE IN ZDRAVNIKI DISPANZERJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA:

 • Vodja enote: Stjepan Z. Radić, dr.med.spec.med.dela, prometa in športa
 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Medicinska sestra: Malvina Bernjak, teh. zdrav. nege
 • E-pošta: medicina.dela@zd-ms.si
 • Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Tel.: (02) 620 84 18

DELOVNI ČAS

Ponedeljek
06.00 - 14.00
Torek
06.00 - 14.00
Sreda
06.00 - 14.00
Četrtek
06.00 - 14.00
Petek
06.00 - 14.00

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek
06.30 - 13.30
Torek
06.30 - 13.30
Sreda
06.30 - 13.30
Četrtek
06.30 - 13.30
Petek
06.30 - 13.30

Storitve Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa se opravljajo samo v DOPOLDANSKEM ČASU.

 

 

 • varovanja življenja in zdravja ter ohranjanja delovne zmožnosti,
 • preprečevanja in zgodnjega odkrivanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in posledične invalidnosti, bolezni in poškodb v zvezi s prometom in športom,
 • rehabilitacije obolelih in poškodovanih v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami, zavodi ter delodajalcem.

 

DISPANZER MEDICINE  DELA, PROMETA IN ŠPORTA OPRAVLJA:

 • vse storitve, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2011, z dne 03.06.2011, člen 33) (pregledi pred zaposlitvijo, obdobni pregledi, pregledi pred odhodom in delom v tujini in drugi pregledi);
 • zdravstvene preglede za voznike amaterje in poklicne voznike vseh kategorij;
 • opravljanje kontrolnih pregledov za voznike motornih vozil (odvzem vozniškega dovoljenja, odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ter izbris štirih kazenskih točk) in pregledov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
 • zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja;
 • analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu;
 • psihološko testiranje za potrebe dejavnosti DMDPŠ;
 • opravljamo tudi razširjene specialistične preglede v sodelovanju s kardiologom, ambulanto za UZ in okulistom.
   

STORITVE, KI JIH IZVAJA DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, SO PLAČLJIVE S STRANI NAROČNIKA, DELODAJALCA OZ. SAMOPLAČNIKOV.

1. ZA PREDHODNI OZ. USMERJENI OBDOBNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED IMEJTE S SABO:

 • napotnico (Obr. 8,204 - predhodni pregled; Obr 8,205 - obdobni pregled), kupite v knjigarni ali dobite na spletu:

Napotnica za predhodni pregled - za prenos kliknite na to povezavo; Napotnica za obdobni pregled - za prenos kliknite na to povezavo;

 • zdravstveno kartico in veljavni osebni dokument;
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite oz. jih imate predpisane;
 • druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate;
 • zdravstveni karton (Brez zdravstvenega kartona, ki ga imate pri izbranem osebnem zdravniku in brez zdravstvenih izvidov, ki jih mogoče imate doma, ne morete opraviti pregleda. Zato prosimo, da čimprej podate soglasje pri vašem osebnem zdravniku, da bi lahko pravočasno posredoval zdravstveni karton na medicino dela.);
 • zdravstvene izvide, ki jih imate  doma;
 • odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalid II. in III. Kategorije);
 • noč pred pregledom ne jejte in ne pijte sladkih pijač, pijete lahko samo vodo;
 • Cepilno knjižico (če je ta podatek pomemben pri zaposlitvi oz. delodajalec to zahteva);
 • Pogodba o strokovnem sodelovanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pogodba o strokovnem sodelovanju na področju varnosti in zdravja pri delu - za proračunske uporabnike

2. ZA ZDRAVSTVENI PREGLED ŠPORTNIKA, POSEST IN NOŠENJE OROŽJA IMEJTE S SABO:

 • zdravstveno kartico;
 • veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane;
 • zdravstveni karton (Brez zdravstvenega kartona, ki ga imate pri izbranem osebnem zdravniku in brez zdravstvenih izvidov, ki jih mogoče imate doma, ne morete opraviti pregleda. Zato prosimo, da čimprej podate soglasje pri vašem osebnem zdravniku, da bi lahko pravočasno posredoval zdravstveni karton na medicino dela.);
 • zdravstvene izvide, ki jih imate doma;
 • noč pred pregledom ne jejte in ne pijte sladkih pijač, pijete lahko samo vodo;

3. ZA ZDRAVSTVENI PREGLED KANDIDATA VOZNIKA MOTORNIH VOZIL ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA IMEJTE S SABO:

 • zdravstveno kartico;
 • veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list);
 • vozniško dovoljenje (če ga že imate);
 • očala ali kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane ter zadnji izvid okulista ali podatke o dioptriji vaših očal ali leč;
 • zdravstveni karton (Brez zdravstvenega kartona, ki ga imate pri izbranem osebnem zdravniku in brez zdravstvenih izvidov, ki jih mogoče imate doma, ne morete opraviti pregleda. Zato prosimo, da čimprej podate soglasje pri vašem osebnem zdravniku, da bi lahko pravočasno posredoval zdravstveni karton na medicino dela.);
 • zdravstvene izvide, ki jih imate doma;
 • noč  pred pregledom ne jejte in ne pijte sladkih pijač, pijete lahko samo vodo;

4. ZA KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED VOZNIKA MOTORNIH VOZIL IMEJTE S SABO:

 • Vse pod točko 3. in obenem še fotokopijo sklepa ali odločbo sodišča.

REHABILITACIJSKI PROGRAM

Obveščamo vas, da program edukacijskih in psihosocialnih delavnic v ZD Murska Sobota ne izvajamo več, izvaja ga javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa:

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Kotnikova ulica 19a
1000 LJUBLJANA

Tel: 01 478 89 61; Fax: 01 478 89 69
E-pošta: info@avp-rs.si

Prijavite se lahko na povezavi ali naslovu: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA.

 

Zdravnik Alvijan Šiška je odsoten od 3.7.2023 do nadaljnjega. Nadomešča ga zdravnik Naser Maksuti.