Center za duševno zdravlje odraslih ZD Murska Sobota zagotavlja interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju.