V ZD Murska Sobota delujejo Center za duševno zdravje odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Skupnostna psihiatrična obravnava, ki na lokalni ravni zagotavljajo celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulantno in skupnostno obravnavo.