Zdravnica: Ljiljana Velemirov, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Janja Koren, dipl.m.s.
Medicinska sestra. Darja Toplak, z.t.

Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
Telefon: (02) 54 59 126

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 1.7.2022: 1416
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:
SA Bakovci, ambulanta družinske medicine - Violeta Koceska Trajkoski, dr.med.,spec.druž.med.