Zdravnica: Sabina Fujs Kuhar, dr. med., spec. druž. med.
Medicinska sestra: Mira Cör, zdravstvena tehnica

Naslov: Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
Telefon: (02) 54 22 582

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 1.2.2022: 1647
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Petra Činč Brest, dr.med., spec.druž.med., Monika Zver, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30