Zdravnica Tina Mlinarič je odsotna od 25.10. do 27.10.2021. Za nujne primere je nadomeščanje urejeno v ambulanti v Rogašovcih po predhodnem naročilu,

Zdravnica: Tina Mlinarič, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna medicinska sestra: Liljana Dimič, m. s.

Naslov: Cankova 65, 9261 Cankova
Telefon: (02) 54 09 020

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1617
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Jana Podojsteršek, dr.med., spec.druž.med., Danica Gider, m.s., Suzana Turha, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30