Zdravnik: Stjepan Z. Radić, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa
Odgovorni medicinski brat: Aleš Pintarič, zdravstveni tehnik
 
Telefon: (02) 534 13 23
Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 53 41 323
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: medicina.dela@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Ambulanta družinske medicine - Stjepan Z. Radić, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 18.2.2022: 974
 
PROSIMO, DA RECEPTE NAROČATE VSAK DELOVNI DAN MED 11. IN 13. URO, NA ZGORNJO TELEFONSKO ŠTEVILKO.
 
V času odsotnosti je nadomeščanje urejeno po predhodnem dogovoru.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.30 DO 11.00
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30