Zdravnik Jožef Felkar je odsoten 28.10. in 29.10.2021. Nadomešča ga zdravnik Leon Köveš.

Zdravnik: Jože Felkar, dr.med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Nastja Borovnik Marič, dipl. m. s.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 329

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1274
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Leon Köveš, dr.med., spec.druž.med., Višnja Legenič, m.s.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30