Zdravnik: Rupert Muhr, dr. med., spec. spl. med.
Medicinska sestra: Martina Vogrinčič, zdr. teh.

Naslov: Martjanci 19, 9221 Martjanci
Telefon: (02) 54 81 439

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 6.6.2022: 1324
 
PACIENTE, KI IMAJO KONTROLNE PREVEZE IN INJEKCIJE, PROSIMO, DA PRIDEJO V AMBULANTO DO 10.00 URE.
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Diana Pučko, dr.med., spec.druž.med., Sandra Hari, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 11.00 DO 11.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30