Zdravnica Petra Činč Brest je odsotna od 26.5. do 29.5.2023. Nadomeščata jo zdravnici Sabina Fujs Kuhar in Suzana Makoter.

Zdravnica: Petra Činč Brest, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna medicinska sestra: Monika Zver, zdr. tehn.
Diplomirana medicinska sestra: Sara Knego, dipl.m.s.

Naslov: Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
Telefon: (02) 542 25 72

NAROČANJE PACIENTOV:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času ambulante.
  • OSEBNO, v ordinacijskem času v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: cinc-brest.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZP Beltinci, Ambulanta družinske medicine – Petra Činč Brest, Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 17.5.2022: 1400

Nadomeščanje v času odsotnosti: Sabina Fujs Kuhar, dr.med., spec.druž.med., Mira Cör, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30