Zdravnica Petra Činč Brest je odsotna 7.12., 14.12., 21.12., 24.12., 27.12. in 28.12.2021.
Zdravnica: Petra Činč Brest, dr. med., spec.druž.med.
Odgovorna medicinska sestra: Sandra Kegl, z.t.
 
Naslov: Soboška ulica 17, Bakovci, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 620 84 29
 

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 620 84 29
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: cinc-brest.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: SA Bakovci, Ambulanta družinske medicine - Petra Činč Brest, Soboška ulica 17, Bakovci, 9000 Murska Sobota
 
 
Nadomeščanje v času odsotnosti je urejeno v SA Puconci, Ambulanta družinske medicine - Ljiljana Velemirov, dr.med., spec.spl.med., Puconci 81, 9201 Puconci
 

 


ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30