Zdravnik Naser Maksuti je odsoten v petek, 1.10. in 29.10.2021. Nadomešča ga zdravnica Mira Hren.
Zdravnik: Naser Maksuti, dr.med., spec.druž.med., spec.urg.med., spec.za pljuč.bol.

Odgovorna medicinska sestra: Ksenija Misleta, z.t.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 95

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 769
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:
  • zdravnica: Mira Hren, dr. med., spec. spl. med.
  • medicinska sestra: Anja Šijanec, dipl. m. s.