Zdravnica: Majda Cipot, dr. med., spec. druž. med.
Medicinska sestra: Anja Kočar, dipl. m. s.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 397

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 18.2.2022: 1447
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: dr. Staša Vodička, dr.med., spec.druž.med., Mateja Lutar, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30