Zdravnica Ljiljana Velemirov je odsotna do nadaljnjega. Nadoščanje je urejeno v SA Bakovci.

Zdravnica: Ljiljana Velemirov, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Nives Temlin, dipl. m. s.

Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
Telefon: (02) 54 59 126

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1553
 
Nadomeščanje v času odsotnosti je urejeno v ZD Murska Sobota: Andreja Čičak, dr.med., spec.druž.med., Sandra Kegl, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30