Zdravnica: Ljiljana Velemirov, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Nives Temlin, dipl. m. s.

Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
Telefon: (02) 54 59 126

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 18.2.2022: 1513
 
Nadomeščanje v času odsotnosti je urejeno v SA Bakovci, Ambulanta družinske medicine - Petra Činč Brest, Soboška ulica 17, Bakovci, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30