Zdravnica: Ljiljana Velemirov, dr. med., spec. spl. med.
Medicinska sestra. Darja Toplak, z.t.

Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
Telefon: (02) 54 59 126

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 20.7.2023: 1365
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:
Ambulanta družinske medicine Bakovci – Andreja Čičak, dr.med., spec.spl.med., Soboška ulica 17, Bakovci.