Zdravnik Janoš Vöröš je odsoten od 18.9. do 27.9.2023. Nadomešča ga zdravnica Edith Žižek Sapač.

Zdravnik: Janoš Vöröš, dr. med., spec. druž. med.
Medicinska sestra: Alma Rihtaršič, zdravstvena tehnica

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 366

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 18.2.2022: 1591
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Edith Žižek Sapač, dr.med., spec.druž.med., Melita Kučan Kutoš, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30