Zdravnica: Jana Podojsteršek, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorni medicinski sestri: Maria Horvat, m. s. in Suzana Turha, zdr. tehn.

Naslov: Rogašovci 14a, 9262 Rogašovci
Telefon: (02) 55 88 406

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1353
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Tina Mlinarič, dr.med., spec.druž.med., Liljana Dimič, m.s.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.30 DO 11.00
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.30 DO 17.00