Zdravnica Diana Pučko je do nadaljnjega odsotna. Nadomešča jo zdravnica Anja Marič.

Zdravnica: Diana Pučko, dr. med., spec. druž. med.
Medicinska sestra: Rene Kornhauser, dipl. zn.

Naslov: Martjanci 19, 9221 Martjanci
Telefon: (02) 53 81 087

 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 6.6.2023: 708
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Rupert Muhr, dr.med., spec.spl.med., Martina Vogrinčič, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 11.00 DO 11.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30