Zdravnica Edith Žižek Sapač je odsotna od 27.10. do 29.10.2021. Nadomešča jo zdravnik Janoš Vöröš.

Zdravnica: Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna medicinska sestra: Melita Kučan Kutoš, zdravstvena tehnica

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 388

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 2153
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Janoš Vöröš, dr.med., spec.druž.med., Alma Rihtaršič, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30