Zdravnica: Mira Hren, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Anja Šijanec, dipl. m. s.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 362

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1276
 
V času odsotnosti je nadomeščanje urejeno po predhodnem dogovoru.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:
  • zdravnica: Naser Maksuti, , dr.med.spec.druž.med., spec.urg.med., spec.za pljuč.bol.
  • medicinska sestra: Ksenija Misleta, zdr. tehn.