Zdravnik: Ivan Nerat, dr. med. spec.
Odgovorna medicinska sestra: Monika Zver, zdr. tehn.

Naslov: Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
Telefon: (02) 54 22 572

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 25.9.2020: 1697
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Sabina Fujs Kuhar, dr.med., spec.druž.med., Mira Cör, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30