Zdravnik Jožef Felkar je odsoten od 11.11. do 15.11.2019. Nadomešča ga zdravnik Leon Köveš.

Zdravnik: Jože Felkar, dr.med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Tamara Car, zdravstvena tehnica

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 53 41 329

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 13.9.2019: 1317
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Leon Köveš, dr.med., spec.druž.med., Višnja Legenič, m.s.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30