1. Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN-NMV-2/2017
  2. Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 15. junij 2017 do 10.00 ure
  3. Javno odpiranje: 15. junij 2017 ob 13.00 uri na sedežu naročnika
  4. Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 12. junij 2017 do 00.00 ure.
 
Dopolnitev 1:
  1. Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 21.6.2017 do 9.00 ure
  2. Podaljšanje roka za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja dokumentacije: 15.6.2017 do 00.00 ure
  3. Javno odpiranje ponudb: 21.6.2017 ob 10.00 uri
Priloga št. 1: docMinimalni pogoji
Priloga št. 2: xlsxSpecifikacija zavarovanj
Priloga št. 3: pdfŠkodni rezultat
Priloga št. 5: docxStanje zaposlenih ZD MS
 
Popravek priloga št. 2: xlsxSpecifikacija zavarovanj
Popravek priloga št. 2 - ZADNJI POPRAVEK: xlsxSpecifikacija zavarovanj - ZADNJI POPRAVEK