Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN-NMV-1/2017
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 15. marec 2017 do 9.00 ure
Javno odpiranje: 15. marec 2017 ob 13.00 uri na sedežu naročnika
Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 9. marec 2017 do 00.00 ure
 
Sprememba RD št. 1:
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 21. marec 2017 do 9.00 ure
Javno odpiranje: 21. marec 2017 ob 11.00 uri na sedežu naročnika
Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 17. marec 2017 do 00.00 ure
Sprememba RD je bila poslana v javno objavo in bo objavljena na Portalu javnih naročil.
 
 Priloge: