Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN/OP-1/2016
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 8.12.2016 do 10.00 ure
 
Dopolnitv 1:
Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 19.12.2016 do 10.00 ure
Popravek je poslan v javno objavo in bo po objavi v Uradnem listu EU viden tudi na Portalu javnih naročil.
 
Dopolnitev 2:
Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 27.12.2016 do 10.00 ure
Popravek št. 2 je poslan v javno objavo in bo po objavi v Uradnem listu EU viden tudi na Portalu javnih naročil. Priponke z vsebino sprememb so že objavljene. (Glej spodaj)
 
 Priloge: