1. Referenčna številka naročila: JN/OP-8/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 20. november 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 4. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 4. december 2019 ob 10.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/OP-10/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 8. december 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 16. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 16. december 2019 ob 10.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/NVM-11/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 10. december 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 19. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 19. december 2019 ob 10.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-7/2019
 2. Rok oddaje ponudbe: 15. november 2019 do 10.00 ure
 3. Javno odpiranje ponudb: 15. november 2019 ob 10.01 uri