1. Referenčna številka naročial: JN-NMV/1-2018
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 15.03.2018 do 00.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 20.3.2018 do 9.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 20.03.2018 ob 13.00 uri