1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-B-7/2020
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 12. julij 2020 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 16. julij 2020 do 09.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 16. julij 2020 ob 09.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-9/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 9. december 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 13. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 13. december 2019 ob 10.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/NMV-11/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 10. december 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 19. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 19. december 2019 ob 10.01 uri
 
 1. Referenčna številka naročila: JN/OP-8/2019
 2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 20. november 2019 do 10.00 ure
 3. Rok oddaje ponudbe: 4. december 2019 do 10.00 ure
 4. Javno odpiranje ponudb: 4. december 2019 ob 10.01 uri