1. Referenčna številka naročila: JN-OP-B-2/2022

Naročnik objavlja del dokumentacije, vezano na predmetno javno naročilo:

xlsxJN Saniteta 2022 popis blaga(odprto).xlsx

xlsxJN Saniteta 2022 popis blaga (odprto)_Verzija1.xlsx

Dostop do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=442705