1. Referenčna številka naročila: JN-OP-B-2/2022

Naročnik objavlja del dokumentacije, vezano na predmetno javno naročilo:

xlsxJN Saniteta 2022 popis blaga(odprto).xlsx

xlsxJN Saniteta 2022 popis blaga (odprto)_Verzija1.xlsx

Dostop do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=442705

 

 

  1. Referenčna številka naročila: NMV-G-2/2022
  2. Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov: 19. maj 2022 do 10.00 ure
  3. Rok oddaje ponudbe: 31. maj 2022 do 9.00 ure
  4. Javno odpiranje ponudb: 31.maj 2022 ob 10.00 uri