Odgovorna oseba. : Suzana Šuklar, dipl. m. s., univ. dipl. org

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/534 13 00
E-pošta: suzanas@zd-ms.si

Razmere na trgu se iz dneva v dan zaostrujejo in organizacije se morajo sproti prilagajati novim tekmovalnim izzivom. Stremeti morajo za dosego čim boljših poslovnih rezultatov in kakovost ima pri tem pomembno vlogo – kakovost procesov in storitev.

Management kakovosti je zelo zanimivo in dinamično področje managementa. Služba za kakovost lahko s svojim delovanjem odlično prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacij.

Kakovost zdravstvenih storitev je ključni element vseh naših dejavnosti oziroma procesov, pri čemer še posebno pozornost posvečamo zadovoljstvu naših odjemalcev, kar pomeni, da se trudimo nuditi čim bolj kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov. Trudimo se zadovoljiti potrebe in želje pacientov in njihovih svojcev. Predvsem pa želimo preseči pričakovanja pacientov in svojcev, saj kakovostna zdravstvena storitev pomeni med drugim tudi razmerje med pričakovanim in dobljenim.

Zagotavljanje kar najbolj varnih in učinkovitih procesov je gibalo naše dejavnosti, zato smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti (SVK), ki omogoča kar najboljše izpolnjevanje našega osnovnega poslanstva.

Pomembno vlogo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti ima Služba za kakovost. Le ta je v času od 2013-2015 vodila priprave ZD MS na pridobitev certifikata ISO 9001:2008 ter EN 15224:2012. Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) nam je prvi certifikat podelil septembra 2015. Od takrat dalje vzdržujemo raven kakovosti in redno obnavljamo certifikat. SIQ letno potrdi, da se sistem vodenja kakovosti izvaja, vzdržuje in razvija v skladu s standardom ISO 90001:2008. Certifikat vzdržujemo za vse dejavnosti ZD MS.

Uspešno smo opravili ponovni pregled in recertificiranje s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje ter z 31. majem 2018 obnovili mednarodno priznana certifikata kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016.

Glavna aktivnost službe za kakovost je vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti v celotnem Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Najpomembnejše aktivnosti Službe za kakovost:

  • planiranje kakovosti,
  • informiranje o napredovanju kakovosti,
  • organizacija in izvajanje izobraževanj iz področja kakovosti,
  • ocenjevanje dobaviteljev,
  • izvajanje presoj sistema vodenja kakovosti,
  • analiza zadovoljstva uporabnikov storitev in zadovoljstva zaposlenih,
  • analiza neskladnosti in izvajanje korektivnih ukrepov,
  • vzdrževanje informacijskega sistema kakovosti,
  • obvladovanje dokumentacije….

Raziskave ( S. Lah, F. Brcar, Vloga službe kakovosti v organizacijah, 2011) potrjujejo, da organizacije, ki imajo službo za kakovost, imajo ISO certifikate, koristne predloge, pokazatelje kakovosti in PDCA na višjem nivoju, kot organizacije, ki te službe nimajo, kar pomeni, da je organiziranost kakovosti v takšnih organizacijah na višjem, zavidljivem nivoju, kot v organizacijah, ki Službe za kakovost nimajo.

certifikati-1 certifikati-2

Za pridobitev zgoraj navedenih certifikatov so najbolj zaslužni naši zaposleni, ki s svojim znanjem, trudom in vrednotami vsak dan pacientom nudijo kakovostno in varno zdravstveno oskrbo.