Odgovorna oseba: Nenad Petrovič, dr.med.
Odgovorni medicinski sestri: Daniela Martinec, dipl.m.s. in Martina Mekiš, dipl.m.s.
 
Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 98

 

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 98
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: metadon@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, CPZOPD, Grajska 24, 9000 Murska Sobota

 

ODMOR MED DELOM: 10.00 - 10.30

 

Prosimo, prihajajte točno!

 

V OKVIRU AMBULANTE CPZOPD NAROČAMO K:

  • psihiatru: Zlatko Horvat, dr.med, spec. psihiater
  • klinični psihologinji: mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
  • socialni delavki: Nataša Majc, univ. dipl. soc. del.

Pregledi se izvajajo v njihovih ambulantah