Področje družinske medicine je v svojem razvoju doseglo raven, ko je potrebna nujna nadgradnja, da ostane temeljni nosilec zdravstvenega varstva.

KAJ JE REFERENČNA AMBULANTA?

Gre za projekt, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje RS in pomeni novo kakovost dela v družinski medicini. RA deluje v sklopu ambulante družinske medicine pri zdravnikih, ki izpolnjujejo zahtevane strokovne, prostorske in druge pogoje. V timsko delo je poleg zdravnika družinske medicine in srednje medicinske sestre vključena tudi diplomirana medicinska sestra, ki je posebej usposobljena za vodenje kroničnih bolnikov.

Izvaja določene aktivnosti v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarja. Namen referenčne ambulante je, da na primerih referenčne ambulante razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju. Cilj referenčne ambulante je, omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo.

NAMEN REFERENČNE AMBULANTE

V RA so redno spremljani bolniki z urejenimi kroničnimi obolenji, predvsem z astmo,  kronično obstruktivno pljučno boleznijo, s sladkorno boleznijo, s srčno-žilnimi obolenji in povišanim krvnim tlakom. Na prvi pregled in posvet k medicinski sestri v RA pridejo po pregledu in posvetu pri osebnemu zdravniku, za ostale redne kontrolne preglede v RA, pa se dogovorijo z medicinsko sestro v RA. Vedno imajo možnost posveta z osebnim zdravnikom.

Poudarek pri delu v RA je tudi zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih obolenj v čim zgodnejšem starostnem obdobju, že od tridesetega leta naprej. Slabo vodena ali prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja ali pa ga celo ogroža. Na omenjeni preventivni pregled je posameznik vabljen s pisnim vabilom ali ob obisku pri izbranem osebnem zdravniku, lahko pa tudi po dogovoru z referenčno dipl. ms.