Blog

Predstavitev

Zdravstveni dom Murska Sobota deluje na območju občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km2.
Zavod je organiziran za opravljanje zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci,
Rogašovci, Grad in Gornji Petrovci, splošnih ambulantah Puconci, Martjanci, Prosenjakovci, DSO Rakičan, DSO Murska Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci,
DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.
 

Opravljamo naslednje dejavnosti:

- dejavnost splošne medicine,

- dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine,

- dejavnost medicine dela, prometa in športa,

- pnevmofiziološka dejavnost,

- patronažna in babiška dejavnost,

- psihiatrično dejavnost,

- dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,

- dermatovenerološka dejavnost,

- dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine,

- dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost,

- zobotehnična dejavnost.

V okviru zdravstvenega doma deluje tudi center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.
Področje delovanja ZD Murska Sobota je specifično, skrbimo za relativno malo prebivalstva na veliki površini, imamo 14 dislociranih enot,
da zagotavljamo dostop do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem, kar je pa seveda povezano z dodatnimi stroški.
 
Več iz te kategorije: « Prva pomoč - navodila