Blog

Vi in nenadni dogodek

NUJNI KLIC 112 NUJNI KLIC 112

 

 


 

Služba nujne medicinske pomoči.

Kaj je …

Služba NMP je sestavni del mreže javne zdravstvene službe in je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb (v nadaljnjem besedilu: pacient) na območju Republike Slovenije.

Kdo je …

Zdravstveni dispečerji so sestavni del službe NMP in pokrivajo celoten spekter delovanja zdravstvenih intervencijskih ekip za izvajanje NMP in nenujnih prevozov ter vodijo evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, vključenih v sistem NMP. Ob nenadnem dogodku so vstopna vrata v zdravstveni sistem.

 

Ekipa nujne medicinske pomoči / prehospitalna enota (PHE), ki jo sestavljajo:

 • zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila;

Izvaja nujne ukrepe pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

 

Ekipa za nujne prevoze v sestavi:

 • diplomirani zdravstvenik
 • zdravstveni reševalec-voznik in
 • po potrebi zdravnik.

 

Izvaja nujne prevoze pacientov, ki so zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogroženi, oziroma pri katerih bi glede na zdravstveno stanje do takšne ogroženosti lahko v kratkem prišlo. Nujni prevoz se opravi z reanimobilom ali nujnim reševalnim vozilom.

 

Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod.

Služba NMP deluje skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (UL RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008 s popravki)


 [↑]

 

Kdaj bi morali poklicati 112?

 • Težko dihanje, bolečina v prsnem košu ali zgornjem delu trebuha,
 • izguba zavesti, neodzivnost,
 • nepojasnjeni napadi ali krči,
 • nenadna vrtoglavica, slabost ali spremembe vida,
 • nepojasnjen hud glavobol,
 • krvavitve, ki jih ne moremo ustaviti,
 • izkašljevanje ali bruhanje krvi,
 • odvajanje krvavega ali črnega (smolnastega) blata,
 • samomorilsko obnašanje,
 • večje opekline,
 • alergijska reakcija,
 • padci (poškodbe) z višine,
 • izčrpanost zaradi več dni trajajoče povišane telesne temperature,
 • prometne nesreče,
 • industrijska nesreča,
 • preveliki odmerki drog ali zastrupitve,
 • poškodbe vratu ali hrbta.

 [↑]

 

Kaj, če ste v dvomih?

Če ste v dvomih ali je potrebno poklicati Službo nujne medicinske pomoči, si najprej zastavite naslednja vprašanja:

 • Ali trenutno zdravstveno stanje ogroža pacientovo življenje?
 • Ali bi prevoz do zdravstvene ustanove poslabšal zdravstveno stanje pacienta?
 • Ali bi dodatno premikanje pacienta povzročilo nadaljnje poslabšanje?
 • Ali pacientovo zdravstveno stanje zahteva prisotnost ekipe NMP?
 • Ali razdalja do zdravstvene ustanove oziroma vozne razmere pomenijo zamudo pri obravnavi pacienta?

Če ste na katerokoli vprašanje odgovorili z DA, takoj pokličite 112.


 [↑]

 

 

 

Kako lahko pomagate ob nenadnem dogodku?

Kaj povedati o dogodku?

 • Klic v sili je pravzaprav preprost! Odtipkate številko 112 in zdravstveni dispečer vam bo pomagal pri vaših težavah.
 • Pomirite se, govorite razločno in ostanite na zvezi dokler vas zdravstveni dispečer potrebuje.
 • Zdravstvenemu dispečerju povejte, kje ste, kdo je prizadet in kaj se je zgodilo. Zdravstvenega dispečerja bo prav tako zanimalo, v kakšnem zdravstvenem stanju je pacient in ali ji je bila nudena kakršnakoli pomoč.
 • Točno opišite lokacijo dogodka in opišite posebnosti, kot: v bližini križišča, mostu, cerkve, da vas bo ekipa lažje našla. Prav tako povejte svoje ime in telefonsko številko, da vas bo zdravstveni dispečer lahko poklical, če bo potreboval dodatne informacije.

Kaj povedati zdravstvenemu dispečerju?

 • Kaj se je zgodilo, opišite nujno stanje, govorite počasi in umirjeno.
 • Kdo kliče, povejte svoje ime in telefonsko številko.
 • Kje se nahajate / naslov in bližnje posebnosti.
 • Kdo je pacient, ime, starost in število bolnikov/poškodovanih, če je znano.
 • Sledite navodilom zdravstvenega dispečerja in odgovorite na vsa vprašanja.
 • Ne odložite slušalke, dokler vam tega ne povedo.
 • Ne zapustite prizorišča, dokler ne prispe ekipa NMP.

Kaj narediti še, dokler ne prispe NMP?

Pomoč ste poklicali. Ekipa je na poti. Kaj lahko še naredite, ko čakate?

Če vam je zdravstveni dispečer dal navodila za ukrepanje, jih izvedite. Ne premikajte pacienta, če ni v nevarnosti. Pacienta poskusite namestiti, da mu bo udobno in toplo. Če je nekdo z vami, ga pošljite, da pričaka reševalno vozilo. V temi prižgite luči, da vas bo ekipa prej opazila.

Kaj storiti za pacienta:

 • Ostanite mirni in pomirite pacienta.
 • Pacienta namestite, da mu bo udobno in toplo.
 • Pacientu ne dajajte hrane in pijače.
 • Ne premikajte pacientov, ki so bil udeleženi v prometni nesreči, ali so padli z višine, ali pa so nezavestni, razen če niso neposredno življenjsko ogroženi.
 • Nudite pacientu prvo pomoč v okviru svoje usposobljenosti.
 • Pripravite zdravstveno kartico, dokumentacijo in pacientova zdravila.

Če je le mogoče:

 • Pošljite nekoga na cesto, da prestreže reševalno vozilo.
 • Omogočite prost dostop do pacienta (premakniti avtomobile, pohištvo, rastline, itd.).
 • Zaprite živali (pse), tudi na njih vpliva nenadni dogodek in lahko postanejo agresivne.
 • Zapišite čase:
  • Kdaj so se trenutne težave začele?
  • Kdaj nazadnje je bil pacient pogovorljiv?
  • Kako dolgo je pacient nezavesten?

[↑]

Več iz te kategorije: Prva pomoč - navodila »