ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA JE PRIDOBIL CERTIFIKAT ISO 9001:2008 IN SIST EN 15224:2012

Spoštovane pacientke, spoštovani pacienti!

Nenehno se trudimo zadovoljiti potrebe, želje in pričakovanja pacientov ter njihovih svojcev.
Svoje delo izvajamo kakovostno in stremimo k nenehnemu izboljševanju.

V želji, da vam  ponudimo še  kakovostnejše in varne zdravstvene storitve,  smo menili, da je
nujno pristopiti k vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti.

Sistem vodenja kakovosti  je možno doseči z vključevanjem vseh funkcij in vseh zaposlenih v
Zdravstvenem domu, ki
omogoča stalen nadzor nad uspešnostjo in učinkovitostjo našega dela
in nas spodbuja, da s spremljanjem kazalnikov kakovosti, odklonov, neljubih dogodkov,
zadovoljstva naših zunanjih in notranjih uporabnikov stalno izboljšujemo svoje storitve.

Uspešno smo opravili pregled in certificiranje s strani pooblaščene ustanove ter
 z 9. decembrom 2015 pridobili mednarodno priznan certifikat kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012.

Poudarjamo, da z uvedbo sistemov vodenja kakovosti, delo ne bo končano, saj bomo procese merili,
analizirali ter ob odstopanjih ustrezno ukrepali in vedno znova izboljševali.

Le z nenehnim izboljševanjem svojega dela, vam bomo nudili visoko kakovostno in varno zdravstveno obravnavo!

                                                                                       Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica