Spoštovane pacientke in pacienti,

Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo) v 4. odstavku 51. člena določa, da je potrebno v primeru premestitve ali preselitve pacienta ali v primeru pacientove izbire drugega zdravnika, vso njegovo pomembno zdravstveno dokumentacijo predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje.

Dokumentacijo je potrebno posredovati v originalu in jo novo izbranemu zdravniku NE PREDA pacient sam, pač pa mora to storiti trenutni upravljavec zbirke s priporočeno pošto.