Dostopnost AED-jev je v krajih, ki so od strokovne medicinske pomoči krajevno oz. časovno nekoliko oddaljeni, izrazitega pomena. Ravno zato je pomembno, da so AED-ji nameščeni na javnih mestih in dostopni vsakomur. Z namenom, da omogočimo stalno dostopnost AED naprave vsakomur, smo se v našem zavodu odločili za namestitev AED naprave na javno dostopno mesto. Da smo zagotovili pravilno in nemoteno delovanje AED naprave, smo jo bili primorani zaščititi pred vremenskimi in drugimi vplivi okolja. Zdravstveni dom Murska Sobota je skupaj z donatorji kupil in namestil AED omarice, ki so opremljene z udarno ključavnico, ogrevane, ponoči osvetljene in varovane z zvočnim alarmom. AED omarice in AED naprave smo namestili v mesecu novembru.

Namestili smo jih v krajih, kjer imamo dislocirane enote ter ni javno dostopnih AED naprav:

 Občina Beltinci – nameščena na ZP Beltinci

 Občina Moravske Toplice – nameščena na SA Martjanci

 Občina Gornji Petrovci – nameščena na ZP Gornji Petrovci

 Občina Rogašovci – nameščena na Kulturno dvorano občine Rogašovci

V naslednjih dneh se predvideva namestitev javno dostopne AED naprave na stavbo SA Prosenjakovci. Kraji, kjer imamo dislocirane enote in je lokalna skupnost sama poskrbela za javno dostopne AED naprave:

Občina Puconci – nameščena na občinsko stavbo (sedež občine)

Občina Kuzma – nameščena na Dom starejših Kuzma

Občina Grad – nameščena na občinsko stavbo (sedež občine)

Občina M. Sobota (KS Rakičan) – nameščena na SZŠ M. Sobota