1. Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN-NMV-2/2017
  2. Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 15. junij 2017 do 10.00 ure
  3. Javno odpiranje: 15. junij 2017 ob 13.00 uri na sedežu naročnika
  4. Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 12. junij 2017 do 00.00 ure.
 
Dopolnitev 1:
  1. Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 21.6.2017 do 9.00 ure
  2. Podaljšanje roka za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja dokumentacije: 15.6.2017 do 00.00 ure
  3. Javno odpiranje ponudb: 21.6.2017 ob 10.00 uri

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN-NMV-1/2017
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 15. marec 2017 do 9.00 ure
Javno odpiranje: 15. marec 2017 ob 13.00 uri na sedežu naročnika
Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 9. marec 2017 do 00.00 ure
 
Sprememba RD št. 1:
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 21. marec 2017 do 9.00 ure
Javno odpiranje: 21. marec 2017 ob 11.00 uri na sedežu naročnika
Rok za postavljanje vprašanj glede pojasnjevanja razpisne dokumentacije: 17. marec 2017 do 00.00 ure
Sprememba RD je bila poslana v javno objavo in bo objavljena na Portalu javnih naročil.
 

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: JN/OP-1/2016
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 8.12.2016 do 10.00 ure
 
Dopolnitv 1:
Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 19.12.2016 do 10.00 ure
Popravek je poslan v javno objavo in bo po objavi v Uradnem listu EU viden tudi na Portalu javnih naročil.
 
Dopolnitev 2:
Podaljšanje roka za oddajo ponudb: 27.12.2016 do 10.00 ure
Popravek št. 2 je poslan v javno objavo in bo po objavi v Uradnem listu EU viden tudi na Portalu javnih naročil. Priponke z vsebino sprememb so že objavljene. (Glej spodaj)